Heerenveense Wandel Federatie

Servicenummer: 06 293 714 45

Email: hwf.heerenveen@gmail.com 

Rabobank: NL83RABO032.64.51.382 

Hierbij nogmaals de eerder verzonden mail nu met alle deelnemende scholen vermeld! Starttijden zijn niet gewijzigd,  alleen aangevuld.

Beste deelnemers aan de avondvierdaagse,

Na een lange periode van voorbereiding staan we dan met elkaar voor het sportieve wandelevenement op 20, 21, 22, en 23 mei 2019:   De Heerenveense Avondvierdaagse!

Voor alle duidelijkheid willen wij nog graag even een aantal aandachtspunten benoemen.

 De Abe Lenstra Boulevard zal in zijn geheel afgesloten worden. Deelnemers/begeleiders en ouders kunnen via de Atalantastraat tussen Sportstad en Univé,   het terrein bereiken.  De scholen kunnen hun stand/ontmoetingspunt opbouwen op het “gravelveld” bij het parkeerterrein, aan de rechterkant richting Het Palet.  Dit op aanwijzing van de organisatie.

Ouders die de kinderen uit willen zwaaien of willen onthalen bij de finish kunnen dat doen tussen de startboog en Het Palet achter de linten.

Zowel bij de start als de finish de QR code laten scannen bij het duidelijk herkenbare scanpunt naast de inschrijftafel.  Om zo de code te activeren en te deactiveren. Indien de QR niet gedeactiveerd is,  kan  deze op de volgende dag niet geactiveerd worden en kunt u niet deelnemen!

Belangrijk is dat uw groep compleet in startvak B klaar staat op de aangegeven tijd. Startvak B is bij het Abe Lenstra beeld. Vanaf dat punt kunt u aansluiten. In het overzicht kunt u de volgorde vinden.

Op woensdag kunnen de medailles door een contactpersoon van deelnemende scholen opgehaald worden. Uiteraard graag op donderdagavond uitreiken. Individuele lopers kunnen hun medailles op donderdagavond ophalen aan de inschrijftafel.

De route van de intocht zal dit jaar over de Burgemeester Falkenaweg gaan!  Deze weg zal afgesloten worden voor verkeer en is uitermate geschikt voor ouders en andere belangstellenden om de deelnemers bloemen aan te reiken! De route van de intocht staat ook op de site.

Door Swimfun worden er voor deelnemende kinderen tot en met 13 jaar een vrijkaart verstrekt. Deze worden aan de scholen gegeven tegelijk met de medailles. Individuele lopers tot en met 13 jaar ontvangen de kaart donderdagavond samen met de medaille.

Op de laatste avond lopen de scholen met alle groepen bij elkaar, zowel de 5 en de 10  in de volgorde zoals ze de overige avonden gelopen hebben. Dan starten we gezamenlijk om 18.30 uur.

Individuele lopers starten om 17.45 uur, de scholen starten volgens bijgesloten startschema.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Heerenveense Wandel Federatie